Controlled Wood Chain of Custody certification is an option you can add on to your FSC Chain of Custody certification.  

CW CoC AuditTo fulfil the criteria, you will need to:

  • Know where the wood you source comes from; 
  • Evaluate the risk that you may source wood in violation with five unacceptable categories given in the controlled wood standard as well the risk of mixing in the supply chain;
  • Take action to mitigate any risk that you have sourced unacceptable wood. 

 

Dodanie sytemu Drewna Kontrolowanego do systemu FSC COC pozwala na przyjęcie drewna niecertyfikowanego jako Drewna Kontrolowanego FSC. Które po spełnieniu odpowiednich wymagań może być sprzedawane do innych firm certyfikowanych w systemie FSC.

Informacje dotyczące Drewna Kontrolowanego znajdują się tutaj.

Ograniczenia dotyczące oświadczeń Drewna Kontrolowanego

Opcje promowania certyfikacji Drewna Kontrolowanego są ograniczone. Niedozwolone jest stosowanie oświadczeń odnośnie Drewna Kontrolowanego w przestrzeni publicznej i etykietach produktowych.

Można natomiast powiadomić inne przedsiębiorstwa o statusie certyfikacji Drewna Kontrolowanego firmy. Wszyscy posiadacze certyfikatów Drewna Kontrolowanego są dostępni w bazie FSC.