Trade

Het doel van de Europese Houtverordening of EU Timber Regulation (EUTR) is om een halt toe te roepen aan de handel in illegaal hout naar de EU. De wetgeving is een belangrijk onderdeel van het EU FLEGT (Forest Law, Governance and Trade) Programma.

De EUTR werd van kracht op 3 maart 2013. Gezien de schaal van de Europese houtmarkt heeft dee wetgeving effect op de handel in houtproducten wereldwijd.

Terwijl de bewijslast ligt bij de duizenden Europese operators op wie de EUTR direct van toepassing is, heeft de wetgeving ook direct impact op leveranciers en handelaren wereldwijd wiens producten uiteindelijk op de Euorpese markt arriveren.

 

EUTR basics

De EU Timber Regulation bevat drie kern-vereisten:

1

Ban op illegaal geoogst hout
De regulering verbiedt het voor de eerste keer plaatsen van illegaal geoogst hout of houtproducten op de Europese markt. De ban is van toepassing op tal van producten die die opgesomt zijn in de annex van de Verordening. Bekijk welkde producten genoemd zijn.

2 Verplichting om handelspartners te registreren
Alle Europese handelaren in die producten die op de lijst staan zijn verkoicht om gegevens bij te houden van hun kopers en leveranciers.
3 Due diligence verplichtingen
De EUTR verplicht “operators” – EU bedrijven die de genoemde producten voor de eerste keer op de Europese markt plaatsen – om “due diligence” uit te voeren om het risico op illegaal hout dat de Europese markt binnen komt zo klein mogelijk te maken.
 

Wat is due diligence?

ListOperators die verplicht zijn that due diligence toe te passen moeten een due diligence systeem opzetten dat de volgende kernaspecten bevat:

 • Toegang tot informatie over de producten en toeleveringsketens. Dit bevat productomschrijvingen; hoeveelheden; houtsoort; land en indien van toepassing het sub-nationale gebied van herkomst; indicators van voldoen aan de wet en de contactgegevens van de kopers en leveranciers.
 • Risico beoordeling waarin het risico wordt geëvalueerd van illegaal hout in de keten. De risicobeoordeling dient alle relevante producten en ketens te omvatten.
 • Risico verkleining om elk risico dat is geïdentificeerd zoveel mogelijk te verkleinen, bijvoorbeeld door extra documentatie aan te vragen of leveranciers te auditen.
 • Regelmatige evaluaties van het due diligence systeem van de operator.

 

 

Snelle handleiding voor EU kopers en non-EU leveranciers

Moet U voldoen aan wettelijke verplichtingen of wilt U tegemoet komen aan de vraag van kopers als resultaat van de EUTR? Het kan moeilijk zijn om te weten waar U moet beginnen. Gebruik de tabellen hier beneden om een korte omschrijving van de belangrijkste stappen en ook een collectie van links en hulpmiddelen om U verder op stap te helpen.

 

EU bedrijven

Belangrijkste stappen voor bedrijven in de EU

B1

Ontdek of uw producten vallen onder de verordering.

Tal van producten vallen onder de EUTR, maar velen ook niet 

Bekijk welke producten onder de EUTR vallen

Arrow

A: Mijn producten staan niet op de lijst
De Verordening is niet op U van toepassing

B: Mijn producten staan op de lijst
Ga verder met Stap 2.

B2

Bepaal of uw bedrijf een 'operator' is of een 'handelaar'.

U ben 'handelaar' indien U:

Materiaal koopt of verkoopt dat al op de Europese markt is gezet.  

U bent een “operator” indien U:

a) hout haalt uit een bos in de EU en het vervolgens op de Europese markt verkoopt of gebruikt in uw eigen bedrijf;

b) een product dat valt onder de Verordening op de Europese markt zet of laat zetten, hetij voor doorverkoop of voor uw eigen commerciële doeleinden.

Arrow

A: Ik ben een “handelaar”

uw enige verplichting is om kopers en leveranciers van de door de EU aangewezen producten te registreren.

 

B: Ik ben een “operator”

Net als bij traders, dient U kopers en leveranciers van door de EU genoemde producten te registreren. Daarnaast moet U voldoen aan de due diligence verplichtingen en de volgende stappen nemen zoals hier beneden genoemd. Ga verder met Stap 3.

 

Opmerking: De volgende stappen zijn alleen relevant voor operators!

B3 Zet uw due diligence systeem op. Dit houdt onder andere in het ontwikkelen van geschreven due diligence procedures, het toekennen van verantwoordelijkheden en het garanderen van de juiste competenties. 
B4 Verzamel informatie over uw producten en uw toeleveringsketen. U dient te voldoen aan specifieke eisen voor toegang tot informatie. En U dient passende informatie te hebben om positieve conclusies te kunnen trekken over het risico op illegale oogst in uw producten. 
B5 Voer risico-analyses uit. Voor elk product en leverancier dient U te beoordelen of het risico “verwaarloosbaar” of “niet-verwaarloosbaar” is. Conclusies zijn vaak gebaseerd op het plaatje dat wordt gekregen door certificering en het corruptieniveau in het land van herkomst. Echter, bepaalde aspecten kunnen leiden tot onmiddellijke conclusies over het risico. Elk stukje ontbrekende informatie die geen sterke conclusie toe laat impliceert dat er een niet-verwaarloosbaar risico is.
Benefit 6 Verklein het geidentificeerde risico. Voor ‘niet-verwaarloosbaar’ risisco dient U risicoverkleinende maatregelen te implementeren. De geschiktheid van de risicoverkleinende maatregel hangt helemaal af van het type risico en kan variëren van het verkrijgen van verdere documenten tot het uitvoeren van on-site leveraciersaudits of het vervangen van leveranciers. 
Benefit 7

Zet een controlesysteem op: de EUTR eist dat U de effectiviteit van uw systeem regelmatig controleert op het uisluiten van illegaal hout uit uw producten. 

 

 

 

Leveranciers aan de Europese markt

Key steps for supply chain companies located outside of the EU

Although you are not directly obliged to observe the EUTR, your trade is likely to be affected if your products are ultimately destined for the EU market. Here are some tips on steps that you can take to help you navigate the new conditions within your trade. 

B1 Collect information. Actively seek information about the risk of illegal logging in the areas where your products are harvested.
B2 Assess the quality and comprehensiveness of the information you have gathered. Determine what type of additional information/documentation that you need to further assess and mitigate any perceived risk.
B3

Identify and document origin and timber species. EU buyers must have access to reliable information about the timber species occurring in each product. For each species, the country of origin — in some cases even the forest of origin —  must be known. You will need to work with your suppliers to obtain this information. 

B4 Document legal harvesting. Legal harvesting entails compliance with all legislation applying to timber harvesting, such as logging permits, harvest regulations, environmental laws and payment of fees and taxes. Work with your suppliers to provide reliable documentation for legal harvesting. Implement timber tracking systems to ensure traceability, unless your products are already covered by a verification scheme offering this. This enables you to offer assurance for the origin of your products.
B5 Engage in a credible timber certification or verification scheme. Credible third-party verification of legal harvesting assurance will satisfy many buyers further down the supply chain.
Benefit 6 Encourage your suppliers to obtain certification or verification according to a credible scheme. Or select suppliers who are already certified.

 

 

Resources

Download

Scroll down to download the guides from us. 

 

Useful links

 • Official EUTR information from the EU
  The authoritative webpage on the EUTR. It includes concise information, updates, news, links to the EUTR itself and guidance documents. It also provides a list of EU-recognised Monitoring Organisations as well as links to national Competent Authorities overseeing the EUTR enforcement.
 • Chatham House illegal logging website
  A comprehensive site with news and updates focussing on illegal timber harvesting worldwide.
 • European Timber Trade Federation (ETTF)
  The website includes a news feed with regular updates on timber legality issues.
 • European Forest Institute Portal
  A comprehensive site with news and updates on the EU’s Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Action Plan.
 • Global Forest Registry
  An interactive world map outlining the risk of sourcing illegal wood from specific geographic areas. It includes preliminary (incomplete) lists of applicable legislation for a number of countries. 
 • Transparency International
  Transparency International publishes the annual Corruption Perception Index (CPI) indicating the level of corruption in most countries of the world.
 • WWF Global Forest and Trade Network (GFTN)
  This WWF website offers guidelines for sourcing of legal and sustainable wood.
 • Forest Legality Alliance
  A website with useful resources on legal timber sourcing.